Op De Eenhoorn houden we ons bezig met het bewerkstelligen en bevorderen van de omgang tussen mens en paard. De manier waarop mensen met dieren omgaan is afhankelijk van de opvoeding. Angst voor het onbekende veroorzaakt vaak communicatieproblemen tussen mens en dier. Dit geldt voor zowel de mens als het dier. Met als basis respect en vertrouwen, laten wij onze cliënten kennis maken met de taal van het paard en andersom. Een goede communicatie tussen deze twee is van belang voor de samenwerking.

In de lessen wordt geprobeerd kinderen en volwassenen om te leren gaan met of het leren kennen van blokkades in het eigen lijf, veroorzaakt door onverwerkte angsten.

Door het opbouwen van vertrouwen tussen mens en paard op basis van openheid en vertrouwen wordt het rijden met een goed begrip en gevoel voor beweging van het paard en het leren van rijkunstige kneepjes mogelijk.

Een paard kan angsten oproepen die misschien voorheen geblokkeerd werden en stelt de cliënt in de gelegenheid (opnieuw) om te gaan met dit deel van zichzelf.

Juist doordat een paard een dier is met een geheel eigen karakter kun je veel van hem leren.

Bij voorkeur richten wij ons bij de opbouw van respect en vertrouwen. De omgang en het pedagogisch bezig zijn met paarden is nodig om vertrouwd te raken met de gevoelens van jezelf en die van het paard. Je moet je in de wereld van vandaag bewust worden van de natuur, van de omgeving en van jezelf.

De zorg krijgen voor een dier, samen met zijn opvoeder daarvan genieten en zich met het dier verbinden vanuit het hart, kan je een stukje identiteit en eigenwaarde geven. Een paard is hierbij géén gebruiksmiddel maar meer een hulpmiddel. Hij is elegant, intelligent, heeft gevoelens, wil graag openheid en vraagt om duidelijkheid.

Zoals u leest is een paard een dier met karakter. De Eenhoorn probeert met haar pedagogisch, therapeutische filosofie de communicatie van mens en paard op elkaar af te stemmen en dat geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen.